Bel mij terug

Bel mij terug!

Uw telefoonnummer is ontvangen!

Bekijk het laatste nieuws

Schoonmaak in 2020 fors duurder

Schoonmaak volgend jaar duurder door fors hogere arbeidskosten

 

Beveiliging, schoonmaak en catering worden vanaf volgend jaar duurder. Prijzen worden de komende jaren fors verhoogd met 8 tot 25 procent. De belangrijkste oorzaak? De kosten voor de factor arbeid stijgen fors door nieuwe wetten en regels, zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans. We spraken hierover met Fedor Kwerreveld (Securitas), Ruud van Swieten (CSU) en Roy Odekerken (namens VOC Cateraars). Lees hier de toelichting van Ruud van Swieten.

Door: Martijn Louws

Schoonmaak wordt volgend jaar duurder. Men rekent op een prijsverhoging van ruim 6 procent. Belangrijkste reden? De stijgende loonkosten door onder meer de lopende CAO en de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het noodzaakt de marktpartijen tot indexeren of het aanpassen van het contract.

Loonkosten

“De indexering vorig jaar viel op zich mee”, zegt Van Swieten over de prijsstijging van de schoonmaak met gemiddeld rond de 4 procent in 2019. Maar voor het komende jaar is dit een ander verhaal, weet hij. “De loonkosten zullen in 2020 verder oplopen, de huidige cao heeft een looptijd tot juli 2021 en kent tot die tijd en stapsgewijze loonsverhoging van in totaal 3,35 procent.” Daar komt nog een extra vrije dag bij. “Dat laatste lijkt misschien niet bijzonder, maar op in totaal 254 werkbare dagen betekent dit omgerekend toch een loonplus van 0,4 procent. Die extra’s zullen we moeten doorberekenen”, zegt Van Swieten.

Een ander belangrijk aspect in de verwachte prijsstijging is volgens hem de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). “Uitzendbureaus benaderen hun klanten nu al over de transitievergoeding van gedetacheerden. De benodigde flexibiliteit in onze branche leidt tot substantiële verhoging van de WW-premie. Dit geldt niet alleen voor flexibele contracten, maar ook voor vaste contracten gaat dit op. Waar je voorheen pas na twee jaar een ontslagvergoeding betaalde kan nu vanaf de eerste dag door medewerkers aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding.”

 

Overige kosten

Net als veel andere bedrijven, te maken met de stijging van kosten zoals verzekeringen, energie en het wagenpark. “Maar het zwaartepunt ligt op arbeid, immers schoonmaak is arbeidsintensief werk. De lonen wegen voor 85 procent mee in onze totale kosten”, zegt Van Swieten. Schoonmaakbedrijven moeten volgens hem bovendien extra uitgaven doen om de openstaande vacatures in te vullen vanwege de krapper wordende arbeidsmarkt. “Ook dat is een uitdaging, vindt maar eens voldoende geschikte mensen. En wat daar nog eens bijkomt: schoonmaker is niet het meest gedroomde beroep, omwille van de klantwens is veel sprake van beperkte fte (weinig uren per dag) en veelal aan de randen van de dag, dit heeft ook gevolgen voor verzuim, temeer daar de wachtdagen inmiddels uit de CAO zijn verdwenen.”

Scherp aanbieden

Men rekent op een prijsverhoging van een ‘stevige 6 procent’, zoals Van Swieten het noemt. “Wij staan in de markt bekend om het feit dat wij onze dienstverlening altijd scherp aanbieden. Maar ook in offertes voor werk dat na 1 januari 2020 wordt uitgevoerd, is de indexering opgenomen. Wij moeten wel, het rendement moet een duurzame dienstverlening niet in de weg gaan staan.”

Service management

Lees meer

Diploma behaald

Weer 2 dames van Go4proper geslaagd

19 June 2019

Gefeliciteerd met het behalen van jullie schoonmaakdiploma.

 • Melanie knoop
 • Macy Wesselkamp

Top gedaan dames.

Lees meer

Tevreden Klant

Go4Proper is al jaren het bedrijf dat bij ons, Rotim Verpakkingen, het kantoor spiksplinter schoon houdt. En het feit dat wij al jarenlang gebruik maken van de schoonmaakdiensten van Go4Proper geeft wel aan hoe tevreden wij zijn over het bedrijf. Als bedrijf vinden wij persoonlijke benadering en service erg belangrijk.

Zo komt er bij ons op kantoor een vaste schoonmaakster en zien we hierdoor elke week een vertrouwd gezicht. Iemand die weet hoe het bij ons op kantoor werkt en waar ze alles kan vinden. Dit is in een werkomgeving natuurlijk ideaal, want zo kunnen ons concentreren op wat wij moeten doen … werken en nieuwe rommel maken.

Maar ook in een thuis situatie is het fijn dat je met een gerust gevoel de deur achter je kan dichttrekken en 's avonds in een schoon huis komt.

Bettie staat voor haar mensen. Wat niet gebruikelijk is in de schoonmaakbranche dat mensen lang bij 1 bedrijf blijven werken, gebeurt bij Go4Proper wel. Bettie heeft al jaren dezelfde mensen in dienst. Mensen die weten dat schoonmaken een vak is.

 

Bedankt voor het weer Proper maken van onze werkplek!

 

Rotim Verpakkingen

Lees meer

Schoonmaak CAO

Schoonmaak CAO Akkoord.

Er tussen de werkgeversorganisatie OSB en de vakbonden FNV en CNV een akkoord bereikt over een cao met een looptijd van 2,5 jaar.

Het venijn zat zoals gebruikelijk in de staart van de onderhandelingen. Met name werd er, naast de percentages loonstijging, veel tijd besteed aan hoe partijen wensen om te gaan met boven -cao afspraken bij contractwisseling. Maar ook thema’s als leefbaar inkomen & duurzaamheid, sociale eenheid, ziekteverzuimbeleid en loopbaanontwikkeling vergden het uiterste van de onderhandelaars. Essentie hiervan is om zoveel mensen in de  schoonmaak zoveel mogelijk uren te laten werken, zoveel mogelijk taken te bieden en hierdoor bewerkstelligen dat er sprake is van een grotere afwisseling in het werk. Bovendien om de schoonmakers zo gezond als mogelijk hun pensioen te laten halen. Partijen spreken allen over een goed resultaat, waarbij de onderhandelingen in een relatief goede sfeer zijn verlopen.

Afspraken

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar (van 1 januari 2019 tot 1 juli 2021). In die periode gaan de lonen met in totaal 7,5% omhoog, als volgt verdeeld:

 • 2% per 1 januari 2019
 • 1% per 1 juli 2019
 • 1% per 1 januari 2020
 • 2% per 1 juli 2020
 • 1,5% per 1 juni 2021

Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering komende jaren stapsgewijs met 2% omhoog, naar uiteindelijk 4,2% in 2021. (2019: 0,65%, 2020: 0,35% en 2021: 1%)

 Aanvullende afspraken in headlines

 • Hogere pensioenpremie in 2021
 • Vanaf 2020 krijgen schoonmakers vrij op hun verjaardag, maar dit mogen ze ook uitruilen tegen bijvoorbeeld het vrij zijn op 1 mei of anders (handig als je in het weekend jarig bent…)
 • Gezamenlijke lobby naar Den Haag om schoonmaak als ‘zwaar werk’ te kwalificeren en branchespecifieke problematieken aan te kaarten
 • Artikel 38: objectgebonden (reis)kosten worden overgenomen met ingang van 1 juli 2019
 • Scholingsfonds ontvangt 900.000 euro
 • Voortzetten van taaltrajecten onder werktijd. Budget 500.000 euro
 • Realiseren van het opleiden van totaal 2.000 leidinggevenden aan het eind van de looptijd (huidig aantal is 1.000)
 • Aandacht voor veilige werkomgeving (inzet van gekwalificeerde vertrouwenspersonen)
 • 100 banen voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)
 • 15.000 euro per jaar voor de vakbonden te besteden aan goede doelen/projecten.
 • Pilots: onder meer robotisering en duurzame inzetbaarheid binnen het glazenwas- en reconditioneringssegment
Lees meer